Размер шрифта: a a a
Цвет сайта: a a a
ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
Республики Татарстан
12.01.2021 г.

Пособие по безработице с 1 января 2021 года

Пособие по безработице с 1 января 2021 года

2021 елның 1 гыйнварыннан эшсезлек буенча пособие

2021 нче елга эшсезлек буенча пособиенең минималь һәм максималь күләме турында Рәссия Федерациясе Хөкүмәте карар бирә:

1. 2021 нче елга билгеләргә:

билгеләнгән тәртиптә эшсез дип танылган гражданнар өчен, «Рәссия Федерациясендә халыкны эш белән тәэмин итү турында» Рәссия Федерациясе Законының 34 статьясындагы 1 һәм 2 пунктларында күрсәтелгән пенсия алды яшендәге гражданнардан тыш, билгеләнгән тәртиптә эшсез дип танылган гражданнар өчен,

✔ эшсезлек буенча пособиенең минималь күләме 1500 сум,

✔эшсезлек буенча пособиенең максималь күләме-12130 сум - эшсезлек чорының беренче өч аенда, 5000 сум - эшсезлекнең алдагы өч аенда;

билгеләнгән тәртиптә эшсез дип танылган гражданнар өчен, «Рәссия Федерациясендә халыкны эш белән тәэмин итү турында» Рәссия Федерациясе Законының 34 статьясындагы 1 һәм 2 пунктларында күрсәтелгән,

эшсезлек буенча пособиенең минималь күләме 1500 сум күләмендә,

эшсезлек буенча пособиенең максималь күләме 12130 сум күләмендә,

2. Әлеге карар 2021 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керә.

Размер шрифта:aaa
Цвет сайта:aaa